send link to app

Gaia GPS Classic


4.0 ( 1440 ratings )
Seyahat Navigasyon
Geliştirici: TrailBehind
19.99 USD

Gaia GPS ile telefon, tablet ve bilgisayar1Ů1źda gezilerinizi planlay1Ů ve vah_ũ hayat1Ġke_Ŧedin.

En iyi outdoor haritalama uygulaması olarak bilinen Gaia GPS, Appleın "Your Verse" hikayeleri içinde yer bulmuş, Outside ve TrailRunnerdan New York Times ve FOX News Tappedine kadar birçok basın kuruluşu tarafından haber konusu yapılmıştır.

Gaia GPS, dünyan1Ů her yerinde, en iyi macera rehberleri taraf1Ůdan kullan1Ŭ1Źor.

0Ůsanlar1Ů uzak yerleri ke_Ŧetmesi ve ormanlarda güvende kalmalar1Ġiçin, Gaia GPSi 2009 y1Ŭ1Ůdan beri, düzenli olarak güncelliyoruz. Bu gün birçok müthi_Ġinsan Gaia GPSin geli_Ŵirilmesi ve desteũ için katk1Ťa bulunuyor. Her zaman support@gaiagps.com adresi arac1Ŭ1ğıŹla tüm ekiple baŬant1Źa geçebilirsiniz.

Gaia (ga-ya) Yunan mitolojisinden geliyor - O, Dünyan1Ů - ya da Doš Anan1Ů - Tanr1ǧas1ħd1Ų.

►► Haritalar
• haritalar1Ġwww.gaiagps.com/map adresinde görebilirsiniz
• dünya çap1Ůda topoŲafya, yol ya da hava haritalar1Ů1Ġindirebilirsiniz
• Gaian1Ů emsalsiz, e_źamanl1Ĭ vektör, topografik dünya haritas1Ů1Ġkullan1Ů
• ABD ve Kanada için en iyi devlet topografya haritalar1Ů1Ġiçerir (USGS, USFS, NRCan)
• çevrimd1şıĠkullan1ŭ için limitsiz indirme - ek ücret gerekmez

►► Senkronizasyon, yedekleme ve web sitesi
• Gaiay1Ġher yerde kullan1Ů - telefonunuzda, tabletinizde ya da www.gaiagps.comda
• parkur, resim, harita ve yol i_šretlerinizi tüm cihazlar1Ů1ź ile senkronize edebilirsiniz
• parkur ve fotoŲaf linklerinizi email, Facebook, Twitter, SMS ve daha fazlas1Ġile payla_ıŮ

►► verilerinizi zahmetsizce yedekleyin
• Harita Araçlar1Ċparkur ve yol i_šretlerini kaydedin, yer bilgisi içeren fotoŲaflar çekin
• arama motoru ile NEXRAD radar1Ĭ parkur ve Gaia POI verilerini web sayfalar1Ġile görüntüleyin
• GPX/KML dosyalar1Ů1ĠiTunes, Safari, DropBox, ve email ile uygulama içine ya da d1şıŮa aktar1Ů
• Gaian1Ů tüm görünümünü - birimleri, koordinat tipleri ve fazlas1Ġda dahil olmak üzere - kendinize uyarlay1Ů

►► GaiaPro
Ek özellikler, haritalar ve destek için GaiaProya abone olun.

• haritalar1Ġyazd1Ųmak ve rota planlamak için www.gaiagps.comu kullan1Ů
• çok katmanl1Ġharitalar1Ġindirin - tek seferde tük katmanlar için opakl1ğıĠbelirleyin
• en iyi ve en güncel OpenStreetMap haritas1Ġolan MapBox1Ů bulutsuz hava ve yol haritalar1Ů1Ġkullan1Ů
• Wundergrounddan hava tahminleri
• yaratt1ğıŮ1ź yol i_šretleri için özel simgeler seçin
• yüksek çözünürlüklü fotoŲaflar1ĠGaiaClouda senkronize edin

Aboneliũnizi yönetmek için:
• Telefonun/ tabletinizin Ayarlar uygulamas1Ůdan otomatik abonelik yenilemeyi iptal edin: http://support.apple.com/kb/ht4098
• Mevcut abonelik süresinin bitiminden 24 saat öncesine kadar otomatik yenileme seçeneũ kapat1Ŭmad1ğıĠtaktirde, aboneliũniz otomatik olarak yenilenecektir. iTunes hesab1Ů1ź, aboneliũnizin yenilenmesi için mevcut periyodun bitmesinden 24 saat önce ücretlendirilir ve yenileme maliyeti belirlenir.
• Sat1Ůalman1Ů onaylanmas1Ġile ücret iTunes hesab1Ůdan tahsil edilir
• Gizlilik Politikam1ź1Ġgörmek için: http://www.gaiagps.com/gaiacloud-terms/
• Kullan1ŭ ko_ŵllar1Ů1Ġgörmek için: http://www.gaiagps.com/terms_of_use

►► ÖNEML0Ġ- IPOD TOUCH ve sadece WIFI kullanan IPADler için- Eťr ek bir GPS cihaz1Ů1ź yoksa, uygulama bu cihazlarda tüm özellikleri ile çal1şŭayacakt1Ų. GPS Kaydedici ve pusula pasif görünecektir. Harita ve yol i_šretlerini görebilirsiniz ancak parkurlar1Ġkaydedemezsiniz.